2147483681
Skontaktuj się z nami

Rejestracja urządzenia

 •  

  Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) klasyfikuje defibrylatory jako urządzenia medyczne, których lokalizację należy śledzić. W związku z tym, na mocy przepisów federalnych wymaga się, aby producenci posiadali takie informacje dla każdego sprzedanego urządzenia. Polegamy na naszych klientach, że dostarczą nam dokładnych informacji odnośnie lokalizacji urządzenia. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, informacje te umożliwiają producentowi zlokalizowanie urządzenia i dokonanie jego korekcji.

  Informacje te muszą zawierać dokładną lokalizację urządzenia, a nie tylko adres siedziby głównej lub działu, który urządzenie odebrał. Wymagane informacje to:

  • Nazwa klienta i nazwa działu 
  • Fizyczny adres (aktualna fizyczna lokalizacja, np. ul. Kowalskiego 20, trzecie piętro, pokój A) 
  • Miejscowość i kod pocztowy 
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej i jej numer telefonu 
  • Numer partii (PN) i numer seryjny (SN) urządzenia
  Adres, na jaki urządzenie zostało wysłane, stanowi aktualną jego lokalizację. Jeżeli urządzenie znajduje się w innym miejscu niż wskazuje na to adres wysyłkowy, lub jeśli zostało ono nabyte z innego źródła niż Physio-Control, należy skontaktować się telefonicznie z serwisem technicznym pod numerem 22 56 91 205 lub wypełnić zamieszczony niżej formularz w celu zaktualizowania tych ważnych informacji.

 • Wypełnienie pól z gwiazdką (*) jest obowiązkowe.

  *Nazwa klienta

  *Nazwa działu

  *Adres email

  *Adres fizyczny (prosimy nie podawać numerów skrzynek pocztowych)

  *Ulica


  Ulica 2

  *Miejscowość

  *Wojewodztwo

  *Kod pocztowy

  *Kraj

  *Imię i nazwisko osoby kontaktowej

  *Numer telefonu osoby kontaktowej

  *Numer partii (PN)

  *Numer seryjny (SN)

   

WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

© 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210