2147483681
Skontaktuj się z nami

Opuszczenie obecnej witryny internetowej

  • Właśnie kliknąłeś link do innej witryny internetowej. Kontynuowanie spowoduje opuszczenie obecnej witryny i przejście do witryny internetowej prowadzonej przez kogoś innego. Witryna ta jest obsługiwana przez podmiot, z którym firma Physio-Control współpracuje. Firma Physio-Control nie dokonuje przeglądu ani nie kontroluje zawartości tej witryny i nie ponosi odpowiedzialności za kontakty biznesowe ani inne transakcje prowadzone przez użytkownika na tej witrynie. Korzystając z niej użytkownik zgadza się na warunki korzystania i zasady ochrony prywatności danych tam obowiązujących.
  • Jeśli chcesz wejść na tę inną witrynę internetową, kliknij

    Jeśli nie chcesz wejść na tą inną witrynę internetową, kliknij

WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

© 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210