2147483681
Anslut

Serviceprogram

 • Physio-Control utformar tillsammans med dig ett anpassat serviceerbjudande som tillgodoser dina behov. Vår unika, marknadsledande servicesupportplan ger dig tillgång till produktutbildade och auktoriserade servicerepresentanter som utför reparationer och inspektioner på plats hos dig eller på vårt servicecenter, med originaldelar från tillverkaren.

  Physios serviceplaner erbjuder många olika alternativ för att tillgodose dina behov.

   

  Reparationer och inspektioner

  • En kombination av planer med enbart inspektion och enbart reparation.
  • En kombination av planer med enbart inspektion och enbart reparation.
  • Tillgodoser alla dina servicebehov.
  • Inspektioner med regelbundna intervall som definierats av dig.
  • Oplanerade servicesamtal ingår och inkluderar allt material och arbete. Obegränsat antal servicesamtal.
  • Byte av batteri efter behov, eller med schemalagda intervall beroende på batterityp.
  • Programvaruuppdateringar ingår.

  Endast reparation 

  • Skyddar dig mot kostnader för oplanerade servicesamtal efter garantitiden.
  • Material och arbete igår till en bestämd kostnad under giltighetstiden.
  • Byte av batteri efter behov, eller med schemalagda intervall beroende på batterityp.

  Förebyggande underhåll/endast inspektion

  • Din representant administrerar och spårar inspektioner av alla enheter som omfattas av ert avtal.
  • Du får kopior på inspektionsrapporten för varje enhet när den är klar.
  • Du och din representant fastställer tillsammans ett praktiskt och kostnadseffektivt inspektionsschema.

  Inlämning för service 

  Physio-Control erbjuder serviceplaner med inlämning av utrustning för kunder som befinner sig utanför den normala servicezonen, eller för dem som har kostnadsbegränsningar. Kvalitetskontroller och/eller reparationer utförs på våra regionala servicecenter av produktutbildade och auktoriserade servicerepresentanter. Samma alternativ för enbart inspektion, enbart reparation eller en kombination av båda är tillgängliga för kunder som lämnar in utrustning för service.

EG REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

©2016 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000