2147483681
Skontaktuj się z nami

Programy serwisowe

 • Firma Physio-Control współpracuje z klientami, aby opracować program usług dostosowany do ich potrzeb. Nasze unikatowe, wiodące na rynku Programy Wsparcia Serwisowego zapewniają klientom dostęp do przeszkolonych, autoryzowanych serwisantów, którzy wykonują naprawy i przeglądy urządzeń u klienta lub w naszym serwisie, używając wyłącznie oryginalnych części. 

  Programy Serwisowe Physio zawierają bogatą ofertę opcji dostosowanych do potrzeb klienta.

  Naprawy i przeglądy

  • Kombinacja programów Tylko naprawy i Tylko przeglądy
  • Zaspokaja wszystkie potrzeby klienta w zakresie serwisu 
  • Regularne przeglądy w terminach określonych przez klienta 
  • Obejmuje nieplanowane wezwania serwisowe, w tym pokrycie kosztów części i robocizny; liczba wezwań nieograniczona 
  • Wymiana baterii w razie potrzeby lub w określonych odstępach czasu, w zależności od typu baterii 
  • Obejmuje aktualizacje oprogramowania 

  Tylko naprawy
  • Chroni przed wydatkami związanymi z nieplanowanymi wezwaniami serwisowymi w okresie pogwarancyjnym 
  • W okresie aktywnego programu koszty części i robocizny są pokrywane do ustalonej wysokości 
  • Wymiana baterii w razie potrzeby lub w określonych odstępach czasu, w zależności od typu baterii

  Tylko przeglądy
  • Przedstawiciel serwisu monitoruje i zarządza przeglądami wszystkich urządzeń objętych umową 
  • Po zakończeniu przeglądu każdego urządzenia klient otrzymuje kopię raportu 
  • Klient i przedstawiciel wspólnie opracowują wygodny i ekonomiczny harmonogram przeglądów 

  Usługi z opcją wysyłki
  Dla klientów zlokalizowanych na terenie kraju, u których istotną rolę odgrywają ograniczenia finansowe, Physio-Control oferuje programy serwisowe z opcją wysyłki. W siedzibie naszego serwisu technicznego przeprowadzane są przeglądy i naprawy przez autoryzowanych przedstawicieli serwisu. Również programy Tylko Naprawy, Tylko Przeglądy lub ich kombinacja dostępne są z opcją wysyłki urządzeń do siedziby serwisu.

WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

© 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210