2147483681
Koble

Serviceprogrammer

 • Physio-Control samarbeider med dere om å utforme en serviceavtale som er tilpasset deres behov. Våre unike, markedsledende serviceplaner gir dere tilgang til fabrikkopplærte og autoriserte servicerepresentanter som utfører reparasjoner og inspeksjoner hos dere eller ved vårt servicesenter, ved bruk av originale deler.

  Physio-Controls serviceplaner gir en rekke valgmuligheter og kan tilpasses deres behov.

  Reparasjon og inspeksjon

  En kombinasjon av planene for kun inspeksjon og kun reparasjon.

  • Ivaretar alle servicebehovene deres.
  • Inspeksjoner foretas ved regelmessige intervaller som fastsettes av dere.
  • Uforutsette servicebesøk dekkes og omfatter alle deler og arbeidstid. Ubegrenset antall servicebesøk.
  • Utskifting av batteri ved behov eller ved fastsatte intervaller avhengig av batteritype.
  • Programvareoppdateringer er inkludert.

  Kun reparasjon

  • Beskytter dere mot utgiftene forbundet med uforutsette servicebesøk etter at garantien er utløpt.
  • Deler og arbeidstid er inkludert til en fast pris gjennom hele dekningsperioden.
  • Utskifting av batteri ved behov eller ved fastsatte intervaller avhengig av batteritype.

  Kun inspeksjon / forebyggende vedlikehold

  • Representanten deres utfører og loggfører inspeksjoner for alle produktene som dekkes av kontrakten.
  • Dere får kopier av rapporten etter hver fullførte produktinspeksjon.
  • Dere samarbeider med representanten om å fastsette en praktisk og kostnadseffektiv inspeksjonsplan.

  Service ved servicesentre

  Physio-Control tilbyr serviceplaner der kunden sender inn produktet for service. Dette er et alternative for kunder som befinner seg utenfor området for service på stedet, eller for kunder som har spesielle kostnadsbegrensninger. Kvalitetssikringsinspeksjoner og/eller reparasjoner utføres ved regionale servicesentre av fabrikkopplærte og autoriserte servicerepresentanter. Kunder som velger en slik avtale, har også valget mellom kun inspeksjon, kun reparasjon eller en kombinasjon av begge.

EC REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

©2018 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000