2147483681
Skontaktuj się z nami

Produkty

LIFEPAK CR Plus

W pełni automatyczny defibrylator zewnętrzny LIFEPAK CR® Plus wykorzystuje zaawansowaną technologię stosowaną przez profesjonalistów przy czym jest łatwy w obsłudze. Przeznaczony jest głównie dla osób, które udzielają pomocy jako pierwsze w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Użytkownicy AED powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

    • CRPlus_52x52
    • CRPlus_Action2_52x52

WE REP: Operacje Physio-Control Netherlands BV | Galjoenweg 68 | 6222 Maastricht NV | Holandia | Tel. +32 (0) 70 222 098

© 2016 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210