2147483681
Koble

Produkter

LIFEPAK CR Plus

Den helautomatiske eksterne defibrillatoren LIFEPAK CR® Plus er utstyrt med den samme avanserte teknologien som akuttmedisinsk personell setter sin lit til. Den er likevel enkel å bruke og er spesielt beregnet for den første personen som kommer til når noen har fått plutselig hjertestans.

Aktuelle brukere bør få opplæring i HLR og bruk av defibrillatoren.

    • CRPlus_52x52
    • CRPlus_Action2_52x52

EC REP: Physio-Control Operations Nederland BV | Galjoenweg 68 | 6222 Maastricht NV | Nederland | Tlf. 32 (0) 70 222 098

©2016 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000