2147483681
Skontaktuj się z nami

Produkty

Monitor/defibrylator LIFEPAK 15

Monitor/defibrylator LIFEPAK® 15 wyznacza nowy standard w medycynie ratunkowej. Przeznaczony jest dla służb specjalizujących się w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ang. Advanced Life Support – ALS), zainteresowanych najnowocześniejszymi klinicznie i eksploatacyjnie oraz najbardziej niezawodnymi, urządzeniami klasy LIFEPAK TOUGH™.

    • LP15_1_52x52
    • LP15_2_52x52

WE REP: Operacje Physio-Control Netherlands BV | Galjoenweg 68 | 6222 Maastricht NV | Holandia | Tel. +32 (0) 70 222 098

© 2016 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210