2147483681
Koble

Produkter

LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK® 15 er standarden for AHLR-personell som ønsker å bruke det mest klinisk innovative og driftseffektive produktet med LIFEPAK TOUGH™-standard som er tilgjengelig på markedet.

    • LP15_1_52x52
    • LP15_2_52x52

EC REP: Stryker European Operations B.V. | Herikerbergweg 110 | 1101 CM Amsterdam | Nederland

©2018 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000