2147483681
Skontaktuj się z nami

Produkty

Defibrylator LIFEPAK 1000

Charakteryzujący się mocną konstrukcją defibrylator LIFEPAK® 1000 to łatwy w użyciu automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników. Wykresy i odczyty EKG wyświetlane na dużym ekranie są czytelne i widoczne z dużej odległości. LIFEPAK® 1000 działa w oparciu o technologię cprMAX™, która umożliwia wykonywanie ucisków w trakcie ładowania AED, co minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji.

Użytkownicy defibrylatorów AED powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

    • LP1000_MedtronicFree_52x52
    • LP1000_2_BLS_52x52

WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

© 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210