2147483681
Anslut

LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor med CodeManagement Module

Den kliniskt avancerade och kraftfulla LIFEPAK® 20e defibrillatorn/monitorn är mycket intuitiv för förstagångsanvändare och kombinerar dessutom AED-funktion och manuell funktion på ett smart sätt så att klinisk personal med utbildning i avancerad HLR snabbt och enkelt kan ge avancerad terapeutisk vård. CodeManagement Module™ tillägger vågformskapnografi och trådlös anslutning för att förbättra sjukhusets förmåga att effektivt hantera återupplivning – från förberedelse till granskningsskedet.

  • image

    Ökar till 360J. Alla Physio-Control-defibrillatorer kan öka energinivån till branschledande 360 joule för svårdefibrillerade patienter med hjärtstopp.

    Kalibrering av kapnografimodulen på LIFEPAK 20e med CodeManagement Module görs med LIFENET Device Agent. Om du inte kan fullfölja kalibreringsprocessen som beskrivs i servicemanualen, kontakta din lokala servicerepresentant för Physio-Control – servicerepresentanten ska kunna fullborda kalibreringen med din LIFENET Device Agent. Om du inte har ett LIFENET-konto så kan CodeManagement Modul skickas in till Physio-Control för kalibrering.

  • Viktiga upplysningar om tillgänglig information och säkerhet
    • LIFEPAK 20 w CMM - Action - 52x52
    • 20e CMM Manual 52x52

EG REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

©2016 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000