2147483681
Koble

Produkter

LIFEPAK 20e defibrillator/monitor

Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK® 20e er klinisk avansert og fullpakket med energi, og den er svært intuitiv for de første personene som tar hånd om pasienten. I tillegg har den både en AED-modus og en manuell modus, og dermed kan profesjonelle livreddere raskt og enkelt utføre avansert behandling. CodeManagement Module™ tilføyer bølgelengde-kapnografi og trådløs forbindelse for å styrke sykehusets mulighet til å behandle gjenopplivning effektivt fra beredskap til gjennomgåelse.

  • image

    Trinnvis opptrapping til 360 J. Alle Physio-Control-defibrillatorer har trinnvis opptrapping av energidosen til hele 360 joule (høyest på markedet) for hjertestanspasienter som det er vanskelig å defibrillere.

    Kalibrering av LIFEPAK 20e-enhetens kapnografi-modul med CodeManagement Module utføres ved bruk av LIFENET Device Agent. Hvis du ikke klarer å fullføre denne kalibreringen vha. prosessen beskrevet i service-håndboken, vennligst ta kontakt med din lokale Physio-Control service-representant. Service-representanten vil ta din LIFENET Device Agent i bruk under service-besøket. Dersom du ikke har en LIFENET-konto, kan CodeManagement Module sendes til et Physio-Control Depot for kalibrering.

  • Viktig informasjon om dokumenter og sikkerhet
    • LIFEPAK 20 w CMM - Action - 52x52
    • LIFEPAK 20 w/ CMM - AED - 52x52

EC REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

©2018 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000