2147483681
Koble

Produkter

LIFEPAK 20e defibrillator/monitor

Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK® 20e er klinisk avansert og fullpakket med energi, og den er svært intuitiv for de første personene som tar hånd om pasienten. I tillegg har den både en AED-modus og en manuell modus, og dermed kan profesjonelle livreddere raskt og enkelt utføre avansert behandling. CodeManagement Module™ tilføyer bølgelengde-kapnografi og trådløs forbindelse for å styrke sykehusets mulighet til å behandle gjenopplivning effektivt fra beredskap til gjennomgåelse.

    • LIFEPAK 20 w CMM - Action - 52x52
    • LIFEPAK 20 w/ CMM - AED - 52x52

EC REP: Physio-Control Operations Nederland BV | Galjoenweg 68 | 6222 Maastricht NV | Nederland | Tlf. 32 (0) 70 222 098

©2016 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000