2147483681
Liittää yhteen

Tuotteet

LUCAS rintakehän painallusjärjestelmä

LUCAS® rintakehän painallusjärjestelmä on suunniteltu auttamaan äkillisen sydämenpysähdyksen uhrien hoitotuloksia ja parantamaan toimintoja ensiapuhoitohenkilöille. Lucas suorittaa 100 painallusta per minuutti ja 5 cm syvyyteen, LUCAS voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja maksimoida laadukas paineluelvytys.

    • LUCAS 3 p 52
    • LUCAS-3-e-52

EY REP: Physio-Control Operations Netherlands BV | Galjoenweg 68 | 6222 Maastrichtin NV | Alankomaat | Puh. +32 (0) 70 222 098

©2016 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 USA | 800.442.1142 or 425.867.4000