2147483681
Skontaktuj się z nami

Produkty

TrueCPR Asystent RKO

TrueCPR™ Asystent RKO jest przeznaczony do zoptymalizowania jakości ręcznie wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez dostarczanie prostych, precyzyjnych informacji zarówno w czasie prowadzenia akcji, jak i po zdarzeniu. TrueCPR dokładnie mierzy głębokość ucisków klatki piersiowej pacjenta, niezależnie od powierzchni, na której leży pacjent – poczynając od różnych typów materacy po pojazdy w ruchu – wykorzystując do tego celu unikatową technologię bazującą na trójwymiarowej indukcji pola (Triaxial Field Induction - TFI).

 • image

  Triaxial Field Induction - TFI. Technologia TFI wykorzystuje pole magnetyczne oraz wysoce złożone obliczenia matematyczne do precyzyjnego określenia w dowolnym momencie czasu odległości pomiędzy czujnikiem umieszczonym na klatce piersiowej a czujnikiem znajdującym się pod plecami, przekazując rzeczywistą wartość pomiaru głębokości uciski w płaszczyźnie przednio-tylnej.

  Za pośrednictwem generatora raportów można uzyskać dane z urządzenia TrueCPR podsumowujące zdarzenie. Zaraz po użyciu urządzenia, za pomocą kabla USB, dane można przenieść do komputera. Generator raportów TrueCPR tworzy raport podsumowujący, który zawiera następujące dane:

  • średnia głębokość ucisków
  • średnie tempo ucisków 
  • procent ucisków z pełną dekompresją klatki piersiowej
  • najdłuższa przerwa w uciskaniu
  • wizualny przegląd ucisków ze wskazaniem na przerwy

  Generator raportów TrueCPR jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem naszego centrum pobierania.

  Kliknij w poniższy link w celu utworzenia konta i pobierz generator raportów TrueCPR:

  https://download.lifenetsystems.com/

  Podczas procesu pobierania zostanie wygenerowany numer seryjny i klucz. Prosimy o zachowanie tych informacji, ponieważ będą one niezbędne do zainstalowania programu.

  Instrukcja dotycząca pobierania danych z TrueCPR Asystenta RKO do generatora raportów TrueCPR zamieszczona jest w Instrukcji obsługi TrueCPR Asystenta RKO.

   

 • Ważne dane dotyczące ujawnienia informacji i bezpieczeństwa

  WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

  © 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210