2147483681
Koble

Produkter

TrueCPR

TrueCPR™ skal optimalisere kvaliteten på manuell HLR ved å gi enkle, presise tilbakemeldinger til redningspersonell både i sanntid og etter hendelsen. TrueCPR gir en nøyaktig måling av kompresjonsdybden på alle flater – herunder madrasser og kjøretøy i bevegelse – ved hjelp av en unik teknologi, Triaxial Field Induction (TFI).

TFI bruker et sett med magnetfelt og kompleks matematikk til å fastslå den nøyaktige avstanden mellom TrueCPRs brystpute og ryggpute, slik at redningspersonell får den riktige kompresjonsdybden.

 • image

  TFI bruker et sett med magnetfelt og kompleks matematikk til å fastslå den nøyaktige avstanden mellom TrueCPRs brystpute og ryggpute, slik at redningspersonell får den riktige kompresjonsdybden.

  Sammendragsdata etter hendelsen fra TrueCPR fås gjennom TrueCPR rapportgenerator. Etter bruk kan data lastes ned til datamaskinen via en USB-kabel. Rapportgeneratoren gir følgende sammendragsrapport som inneholder:

  • Gjennomsnittlig dybde
  • Gjennomsnittlig frekvens
  • Prosentandel kompresjoner med fullt oppslipp
  • Lengste pause
  • Visuell oversikt over kompresjonene med pauser

  TrueCPR rapportgenerator er tilgjengelig gratis gjennom nedlastingssenteret.

  Klikk koblingen nedenfor for å registrere en ny konto og laste ned TrueCPR rapportgenerator (not available in the U.S., U.K, France and Germany):

  https://download.lifenetsystems.com/

  Under nedlastingen får du utdelt et serienummer og en funksjonsnøkkel. Sørg for å ta vare på denne informasjonen, da du trenger den for å installere programmet.

  Anvisninger for å laste ned data fra TrueCPR til en TrueCPR rapportgenerator finnes i bruksanvisningen.

 • Viktig informasjon om dokumenter og sikkerhet

  EC REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

  ©2018 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000