2147483681
Skontaktuj się z nami
 • Ważne dane dotyczące ujawnienia informacji i bezpieczeństwa 

  Ujawnienie informacji dla profesjonalnych użytkowników

  W zakładce „Dokumenty” każdej strony produktów zapewniony jest dostęp internetowy do Instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi zawierają dokładne wskazówki dotyczące użytkowania oraz informacje odnośnie wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych reakcji niepożądanych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Physio-Control pod numerem właściwym dla danego kraju, podanym na stronie każdego kraju. 

  Ujawnienie informacji dla konsumentów

  Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) LIFEPAK przeznaczone są do zastosowania u osób dorosłych i dzieci w każdym wieku. W przypadku dzieci w wieku poniżej 8 lat lub o masie ciała niższej niż 25 kg należy używać elektrod dla niemowląt i dzieci, redukujących energię defibrylacji (dostępne do nabycia osobno).

  Użytkownicy AED LIFEPAK powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i obsługi defibrylatorów AED.

  Mimo, że nie każdą osobę, u której nastąpiło zatrzymanie akcji serca, uda się uratować, badania wskazują, że wczesna defibrylacja może w dramatyczny sposób wpłynąć na zwiększenie szansy przeżycia.

  Defibrylatory AED to urządzenia medyczne wyposażone w baterię i wyświetlacz stanu, który informuje, czy urządzenie jest gotowe do użytku. Jest rzeczą istotną, aby właściciel lub użytkownik urządzenia AED wiedział, jak należy interpretować symbole wyświetlane przez urządzenie i wskaźnik stanu baterii, rutynowo sprawdzał gotowość urządzenia do użycia, upewnił się, że bateria jest zawsze w pełni naładowana i że urządzenie jest w każdej chwili gotowe do użytku.

  W zakładce „Dokumenty” każdej strony produktów dostępne są Instrukcje Obsługi. Instrukcje obsługi zawierają dokładne wskazówki dotyczące użytkowania oraz informacje odnośnie wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych reakcji niepożądanych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Physio-Control pod numerem właściwym dla danego kraju, podanym na stronie każdego kraju. 

  Informacje dotyczące gwarancji

  W zakładce "Dokumenty" każdej strony produktów znajduje się oświadczenie dotyczące gwarancji.

   

WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

© 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210