2147483681
Anslut
 • Viktigt offentliggörande och säkerhetsinformation

  Offentliggöranden för professionella användareOffentliggöranden för professionella användare

  Online åtkomst till bruksanvisning finns på fliken ”Dokument” på varje produktsida. Bruksanvisningen har kompletta anvisningar för användning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella biverkningar. Kontakta Physio-Control på det landsnummer som anges på startsidan för varje land om du vill ha mer information.

  Offentliggöranden för konsumenter

  LIFEPAK automatiserade externa defibrillatorer (AED:er) är avsedda att användas på vuxna och barn i alla åldrar. På spädbarn och barn under 8 år eller 25 kg (55 lbs) använder du defibrillationselektroder med lägre energi för spädbarn/barn (finns att köpas separat).

  LIFEPAK AED-användare bör utbildas i hjärt- och lungräddning (HLR) och användning av AED.

  LIFEPAK AED-användare bör utbildas i hjärt- och lungräddning (HLR) och användning av AED.

  Även om inte alla kan räddas vid plötsligt hjärtstopp, visar studier att tidig defibrillering dramatiskt kan förbättra chansen för överlevnad.

  AED:er är medicinsk utrustning med ett batteri och en statusindikator som anger om enheten är redo att användas. Det är viktigt att du som ägare eller användare av AED:n vet hur du ska tolka apparaten och AED:ns batteristatus, att du regelbundet kontrollerar att apparaten är redo för användning och att du ser till att batteriet alltid är laddat och enheten redo att användas när det behövs.

  Online åtkomst till bruksanvisning finns på fliken ”Dokument” på varje produktsida. Bruksanvisningen har kompletta anvisningar för användning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella biverkningar. Kontakta Physio-Control på det landsnummer som anges på startsidan för varje land om du vill ha mer information.  

  Garantiinformation

  Garanti finns på fliken ”Dokument” på varje produktsida.

EG REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

©2016 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000