2147483681
Koble
 • Viktig opplysnings- og sikkerhetsinformasjon

  Opplysninger til profesjonelle brukere

  Nettutgaver av bruksanvisningene er tilgjengelige via fanen Dokumenter på alle produktsidene. Her finner du alle anvisninger for bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med Physio-Control lokalt ved å ringe til nummeret som er gitt på startsiden for det aktuelle landet.

  Dokumenter for forbrukere

  LIFEPAK halvautomatiske defibrillatorer (AED) er beregnet på voksne og barn i alle aldre. For spedbarn og barn under 8 år eller 25 kg brukes barneelektroder med redusert energitilførsel tilpasset for barn/spedbarn (tilgjengelig separat).

  LIFEPAK AED-brukere skal være opplært i hjerte-lunge-redning (HLR) og bruk av den halvautomatiske defibrillatoren (AED).

  Selv om ikke alle kan reddes fra plutselig hjertestans, viser studier at tidlig defibrillering kan være avgjørende for overlevelse.

  Halvautomatiske defibrillatorer er batteridrevet medisinsk utstyr med statusindikator som angir når enheten er klar til bruk. Det er viktig at du, som eier eller bruker av den halvautomatiske defibrillatoren, er godt kjent med hvordan du skal tolke enheten og batteristatusen, at du med jevne mellomrom kontrollerer at enheten er klar til bruk, at batteriet alltid er ladet og at enheten er klar når behovet melder seg.

  Nettutgaver av bruksanvisningene er tilgjengelige via fanen Dokumenter på alle produktsidene. Her finner du alle anvisninger for bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med Physio-Control lokalt ved å ringe til nummeret som er gitt på startsiden for det aktuelle landet. 

  Informasjon om garanti

  Du finner en garantierklæring under fanen Dokumenter på alle produktsidene. 

EC REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

©2018 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 | 800.442.1142 or 425.867.4000