2147483681
Liittää yhteen
  • Enemmän kuin defibrilliointi ja  enemmän kuin  pelkkä elvytys.

    Luomme teknologiaa, joka pelastaa henkiä.

    Rakensimme tiimimme palvelemaan tiimiäsi.

  • Aiheeseen liittyvä video

    Video Thumbnail
    LUCAS rintakehän painallusjärjestelmä

EY REP: Stryker European Operations B.V.| Herikerbergweg 110 | 1101 CM Amsterdam | Niederlande

©2018 Physio-Control, Inc. | 11811 Willows Road NE, PO Box 97006 Redmond, WA 98073-9706 USA | 800.442.1142 or 425.867.4000