2147483681
Skontaktuj się z nami

Produkty

Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z przystawką CodeManagement Module

Zaawansowany klinicznie i wyposażony w liczne funkcje defibrylator/monitor LIFEPAK 20e jest urządzeniem bardzo intuicyjnym dla osób udzielających jako pierwsze pomocy poszkodowanemu. Zręcznie łączy tryb AED z trybem manualnym, co pozwala lekarzom
przeszkolonym w zakresie ACLS na szybkie zastosowanie zaawansowanej terapii. Przystawka CodeManagement oferuje dodatkowo kapnografię i połączenie bezprzewodowe z Systemem LIFENET, co zwiększa możliwość skutecznego przeprowadzania resuscytacji w szpitalu, od etapu przygotowania aż do analizy.

  • image

    Podwyższenie energii impulsu do 360J. We wszystkich defibrylatorach firmy Physio-Control można podwyższyć energię impulsów do najwyższej, dostępnej na rynku wartości 360 dżuli, co zwiększa szanse w przypadku pacjentów z zatrzymaniem akcji serca, trudnych do defibrylacji.

    Kalibracja modułu do kapnografii urządzenia LIFEPAK 20e z modułem CodeManagement wykonywana jest przy użyciu systemu LIFENET Device Agent. Jeśli nie są Państwo w stanie wykonać tej kalibracji przy użyciu procedury opisanej w Podręczniku serwisowym, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem ds. usług Physio-Control. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel ds. usług mógłby doprowadzić tę kalibrację do końca przy użyciu Państwa systemu LIFENET Device Agent. Jeśli nie należą Państwo do LIFENET, moduł CodeManagement można wysłać do Physio-Control Depot w celu wykonania kalibracji.

  • Ważne dane dotyczące ujawnienia informacji i bezpieczeństwa
    • 20e CMM Action 52x52
    • 20e CMM AED 52x52

WE REP: EMEA Customer Support | Galjoenweg 68, 6222 NV | Maastricht, The Netherlands

© 2018 PHYSIO-CONTROL POLAND SALES | Sp. z o.o. | Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa | tel. 22 56 91 210